Vælg en side

Det grundlæggende princip om balance

... og den ene, simple ting du kan gøre for mere balance i dit liv

af | mar 26, 2018

For meget sol kan give solstik, for lidt depression og mangel på D-vitamin. For meget mad giver kvalme, for lidt sult.

Vi ved det jo godt, når det kommer til stykket, middelvejen er gylden. Og det gælder for stort set alt her i livet, at balance er princippet bag det gode.

Det er det også inden for Traditional Chinese Medicine (TCM). I denne artikel forklarer vi de grundlæggende principper bag begrebet balance inden for TCM … og hæng på, får du får desuden et MEGET enkelt tip til mere balance i dit liv.

Efter 2.500 års udvikling er TCM blevet et rigt og sofistikeret system af lægevidenskab med et bredt udvalg af teorier og praksisser. Men i sin essens søger TCM en ting: At bringe harmoni og balance til menneskets liv.

 

Vigtigheden af balance

Grunden til det store fokus på balance inden for TCM, skyldes et meget enkelt princip: Ethvert system (herunder menneskekroppen), som er i balance, har en tendens til sundhed, velvære og bæredygtighed. Omvendt har et system i ubalance en tilbøjelighed til sygdom, lidelse og kollaps.

To koncepter, der er grundlæggende for at forstå, hvordan balance har en betydning for fx menneskets krop, er qi samt yin og yang.

 

1) Først var der qi

TCM starter med konceptet om qi.

Qi er energi i den bredest mulige forstand og omfatter alle manifestationer af energi. Lige fra helt materielle aspekter, som jorden, du går på, din telefon og din krop, til immaterielle aspekter som lys, bevægelse, varme, tanker og følelser.

Qi er ikke skabt og kan ikke ødelægges. Derimod er qi konstant i et stadie af bevægelse og transformerer sig uafbrudt fra en slags qi til en anden.

Ifølge TCM er liv en samling af qi. Et sundt og lykkeligt menneske er en dynamisk og harmonisk sammensætning af alle manifestationer af qi.

For at kunne forstå forholdet mellem de forskellige manifestationer af qi i en given sammenhæng, bruger man begrebet om yin og yang.

 

2) Yin og yang som manifestationer af qi

Yin og yang er termer, der bliver brugt til at beskrive relativt modsatrettede manifestationer af qi.

  • Yin er repræsenteret ved manifestationer af qi som er relativt materielle, solide, tunge, aftagende, kolde, fugtige, mørke, passive og inaktive.
  • Yang refererer til manifestationer af qi som er relativt immaterielle, formløse, ekspanderende, lyse, varme, tørre, agressive og aktive.

Princippet om yin og yang former en grundlæggende basis for ligevægt. Disse forskellige manifestationer af qi er den nødvendige betingelse for alt liv. I deres modsætninger former de to elementer en enhed. Når yin og yang mødes skaber de liv. Når de skilles, vil liv blive ødelagt.

Alt, der er yin, indeholder dele af yang, ligesom alt, der er yang, indeholder dele af yin. Intet er så solidt og materielt (yin), at det ikke også indeholder noget energisk vibration (yang). Og intet så immaterielt (yang), at det ikke indeholder noget materiel substans (yin).

Yin og yang er i konstant transformation. De tilpasser sig uafbrudt hinanden i en uendelig dans af skabelse. Dette koncept af forandring og gensidig afhængighed er illustreret i yin og yang symbolet.

Når alle qis manifestationer af yin og yang er i harmoni med hinanden, er der balance og derved grobund for sundhed, velvære og tilfredshed. Når der er for lidt eller for meget af en manifestation af qi i forhold til den anden, er der ubalance, og altså basis for sygdom, smerte og lidelse.

 

Hvad kan være årsager til ubalance i kroppen?

Dynamikken af yin og yang ændrer sig konstant i verden omkring os. For at bibeholde balancen mellem yin og yang må vi derfor løbende tilpasse os disse forandringer. Det kan eksemplificeres i noget så simpelt som, at det bliver nat, og vi derfor bør ændre vores aktivitetsniveau og forholde os overvejende inaktivt.

Hvis ikke vi tilpasser os situationen i verden omkring os, så kan yin og yang energierne komme i ubalance, som jo som bekendt kan føre til sygdom og lidelse.

De potentielle årsager til ubalance falder under to kategorier: for lidt og for meget.

 

For lidt

Det skyldes ofte at der er for lidt af en eller flere qi manifestationer i kroppen. Det kan dog også skyldes, at der generelt er for lidt af en af de ting, der normalt vedligeholder og nærer os i livet såsom mad, varme, ly, fysisk og mental stimulering, socialt samvær og, selvfølgelig, kærlighed.

 

For meget

Det refererer til tilstedeværelsen af noget, der er skadeligt for vores natur, men det kan også (og det gør det oftest) referere til, at vi har for meget af noget i forhold til, hvad vi har brug for.

Eksempler på for meget kan være:

  • Toksiner fra forurening såsom giftige kemikalier.
  • For meget indflydelse fra miljøet omkring os, såsom for meget varme, kulde eller fugt.
  • For meget mad.
  • For mange følelser fx for mange bekymringer, tristhed, sorg, frygt eller vrede. Selv for meget glæde (måske bedre kendt som overstadighed) kan være skadeligt.
  • For meget fysisk aktivitet.
  • For meget tænkning.

 

Ro og bevidsthed som grundlaget for balance

For at tilpasse os yin og yangs skiftende dynamik, skal vi have en tilstrækkelig mængde af qi. Siden det meste af det qi, vi bruger i livet, kommer fra det mad, vi spiser og den luft, vi indånder, så fremhæver TCM vigtigheden af en passende og sund kost bestående af frisk mad af høj kvalitet, samt at vi kan indånde god, ren luft.

Derudover er bevidsthed et nøglebegreb.

For at undgå disharmonier i vores liv, må vi have nok bevidsthed og mental klarhed til at forstå verden og vores behov. På den måde ved vi, hvordan vi får tilstrækkeligt (ikke for lidt eller meget) af de ting, der er en forudsætning for at leve. Og vi forstår også, hvordan vi lever uden at skabe nye problemer for os selv eller verden rundt om os.

For at opnå denne bevidsthed og klarhed må vi have ro i sindet.

Derfor et kultiveringen af et roligt sind altafgørende. Meditation, tai chi, qigong og yoga, sportsgrene der alle træner sindet til at blive roligt og bevidst, har altid været centrale for kinesisk medicin, og de fleste kinesiske læger kan blive enige om, at kultiveringen af et roligt sind er det vigtigste, vi kan gøre for os selv og verden omkring os.

 

Den praktiske konklusion: træk vejret

Hvis begrebet om balance virker kompliceret og den gyldne middelvej svær at balancere på, så kan du altså med god samvittighed nøjes med at fokusere på én ting: at trække vejret dybt, prøve at få dit sind i ro og spørge dit inderste, vise jeg “hvad har jeg (og i øvrigt verden omkring mig) brug for lige nu?”

P.S.: hvis svaret er flere vingummibamser, bør du nok trække vejret én gang til 😉